...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮޅިމެދުވުން
މ.
އޮޅިމެދެއްގެ މީހަކަށްވުން.
އަސްކަރުމާ، ވަރުހަނގުކަމާ، އައްތާރަ ފަނިކަމާ، މިތިން އޮޅިމެދުންކުރެ އޮޅިމެދެއްގައި ވެވޭނީ 8001 ލާރި ދީގެންނެވެ.
ބަނޑުހަނޑޫ އޮތް މީހަކުނަމަ 005 ލާރި ދީގެންނެވެ.
ގަނޑުވަރުތެރޭ ބޭފުޅަކު ލައްވަވާ މީހަކުނަމަ 052 ލާރި ދީގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ