...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮޅިފައި
ނ.
(ޅ) ތޮށިމަތީގައި ކެނޑިކެނޑި ފައި ހުންނަ ބަދިފާޑުގެ ތަންތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޮޅިފޮނިތޮށި . ނަރުދޭވާނި . ނައިބޮލި . ބަރަބޯ . ބުޅިބޯ . އަރައިރުން . އިރުދޭމާ . އިލާ . އޮޅުންފިލުން . އޮޅުންފިލުވުން . އޮޅުންސުވާލި . ވެހާ . މަރިޔަންމާ . ފަމި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ