...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮޅިގަނޑު
ނ.
(1) ދޮރުގެ ތިރީއޮޅި.
(2) ގާފޮޅުމަތީ އޮޅިއެއްގެ ގޮތުގައި ބާއްވައިފައި އޮންނަ ލަކުޑިގަނޑު.
(3) ދެއެއްޗެއްގެ ދެމެދަށް ހުރަހަށް ފައްތައިފައި އޮންނަ ލަކުޑިގަނޑު.
(4) މަޖާޒު:
ގޭގެ އަނބިމީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުރައްސަލަ . ކަފިއޮޅިގަނޑު . އަޅިކަނދާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ