...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮޅު
ހަދައިފައި ހުންނަބިން.
(5) ދެއެއްޗެއްކައިރި ކުރުމަށްޓަކައި ބާރުލާން ދަނޑިގަނޑެއްލައްވައިގެން އަނބުރައި ބާރުކޮށްފައި ހުންނަ ރޯނުގަނޑު، ނުވަތަ މާރުގަނޑު.
(6) ނއ.
ޖަނަވާރާއި ދޫނި ސޫފާސޫފި ވަގުކަމާއި ސިހުންފިލައި ގާތްވެފައިވާ.
(7) ކުޑަކުދިން މީހުންނާ ވާދޯޅަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިފިއްލުން . ހައިރާންކަން . ހަތަރު ބީރުންގެ ވާހަކަ . ހަތާ . ހާލިބާލި . ހާލިވުން . ހާލިފަންކެޑިޖެހުން . ހާލިގަބަ . ހިހޫ . ހިހޫއެނބުރުން . ހިހޫލުން . ހިކަނދިފޭލި . ހިއްޕުން . ހިފައިގަތުން . ހިފުން . ހިލަމާދިއުން . ހިޖުރައޮޅުން . ހެއިލެއްވުން . ހޭވުން . ހޮޅިފަތް . ހޯދައިބެލުން . ނަގައިލުން . ނަގޫދިގުބުޅާހެދުން . ނަޞާރާދީން . ނާނާ . ނާޒުކު . ނިހާލިބަނުން . ނިދިބޮނދަ . ނެއްޓުން . ނޯޓިސްބޯޑު . ރަހަބެލުން . ރުމާފަޅިއޮޅުން . ބަނޑުއަތްލާހިފުން . ބަނޑުމުސާރަ . ބަނޑުމުސާރައަށް ބެއްދުން . ބައުނި . ބައްދައިގަތުން . ބަގުޑި . ބަގުޑިބެއްދުން . ބަސް ފުރޮޅުން . ބާނި . ބިސަހުރި . ބިސަހުރި އެރުވުން . ބީރައްޓެއްސެއްވިއްޔާ ފަސްކުޅަނދު މަދުވާނެ . ބުނެދިނުން . ބުރިކަށިޖެހުން . ބުރުދާވަކަރު . ބުޅާ . ބެއްޅަ . ބޮޑުއަކުރުން ލިޔުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ