...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮޅުންސުވާލި
ނ.
(1) ބޭހުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ވަކިފޫފާޑަށް އެޔަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް ދިގުކޮށް ދަށްފަށަށް އޮޅިފައި ހުންނަ ތޮޅިއެކެވެ.
(2) އޮޅުން ސުވާލީގެ ސިފައިގައި ފުށުންހަދައި ތެލުލައިފައި ހުންނަފޮނިކާއެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ