...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮޅުވުން
މެއްގެ ޙަޤީޤަތް ނޭނގޭގޮތް ހެދުން.
(2) ނަނާއި ބަރަނިފަދަ ތަކެތީގެ ފަށްތައް އެގޮތްމިގޮތްކުރުން.
(3) ވަގުކަމާއި ސިހުންކެނޑުން.
(4) ދޯޅުވުން.
(5) މަސްއައިނުގައި އުކާ އެންކެއުމަށް ދޯނިފަހަރުގެ ހުންގާނުމޮޔަށް އަންނަ ދޫނި ދޮށީގެ ކަންވާރުގައި އޮޅުވައިގެން ހިފުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަސް ފުރޮޅުން . އަރައިރުންކުރުން . އޮޑޮވުން . ވަގުވުން . ދޯޅުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ