...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮޅުމަސްލަނޑާ
ގެ ބާވަތެއް.
މި ލަނޑާ ހުންނާނީ ނޫލަނޑައަށްވުރެ ބޮޑެތިކޮށް ފުޅައުކޮށެވެ.
މިއީ ކަޅުކުލައިގެ ލަނޑައެކެވެ.
މީގެނަގޫފަތުގެ ރާވަޅި ތަންކޮޅެއް ދިގުވާނެއެވެ.
މީގެބޯ ހުންނާނީ ވައްކޮށެވެ.
ބޮލާއި ހަށިގަނޑާ ބެދުނު ހިސާބުން ބުރިކަށިމަތީގައި ގޮން ގަނޑެއް ހުންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިދިބޮނދަ . އޮޅުމަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ