...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮޅުފާނަ
ނ.
ފާނައިގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ހަށިގަނޑުބަރު ދިގުމަހެކެެވެ.
މަހުގެ ކުލައަކީ އަޅި މުށިކުލައެވެ.
މުޅިމަހުގައި ގަދަނޫކުލައިގެ ތިކިތަކެއް ހުރެއެވެ.
ނިގޫފަތުގެ ކޮޅު ހުންނަނީ ކަޅުކުލައެއް ގައެވެ.
މިމަހުގެ އަނގަ ވަރަށް ބޮޑުވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ