...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮޅުދޫ
ނ.
އޮޅުދޫކަރަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަރަ . އޮރުވާ . އޮޅުދޫ . ވެދުންފޭލި . ވެދުންފޮށި . ވެދުންފޮތި . މަރައްކާރު . ފަތްކޮޅުބޭލުން . ފުއްގަހުގުރާ . ލަންކާ . ސަރަންދީބު . ސަރަންދީބުފަރުބަދަ . ސިންގަޅައިން . ސޯޅިޔާ . ސޯޅިޔާއިން . ޖާފާނުރުއް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ