...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮޅުދޫކަރަ
ނ.
(1) ސިލޯނު.
(2) ސިރީލަންކާ.
(3) ސަރަންދީބު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަރަ . އޮޅުދޫ . ވެދުންފޭލި . ފަތްކޮޅުބޭލުން . ފުއްގަހުގުރާ . ލަންކާ . ސަރަންދީބު . ސަރަންދީބުފަރުބަދަ . ސިންގަޅައިން . ސޯޅިޔާ . ޖާފާނުރުއް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ