...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮޅުލައިގަތުން
މ.
މީހެއްގައި ނުވަތަ އެއްޗެއްގައި ދެއަތުން ބަގުޑި ބެއްދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިފައިގަތުން . ބައްދައިގަތުން . ވެޑެލީގަތުން . މޮޑެގަތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ