...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮޅުލުން
މ.
(1) ގަދަ ބައްޔަށް ހިފުން.
(2) މީހަކު ގައިގައި ބައްދަބައްދައިފައި އުޅުން.
(3) އޮޅު އެނބުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިފުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ