...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮއިކާށި
ނ.
މޫދުގައި ގިނަދުވަސް ވާންދެން އޮވެ ފަރުވަސް ހިފައިފައި ހުންނަކާށި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މޫދިވައްކައިށި . މޫދުވަކެ . މޫދުވައްކައިށި . މޫދުވައްކައުޓި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ