...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮއިކާލި
ނ.
(ހ.) (1) އެން ހިފާއިރު އެން ނޫން އެހެން މަސްތައް ދަލާ ދުރުކުރަން ޖަހާ ފިލިބޮނޑި.
(2) ހިކާދުރުކުރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ