...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮއިކުރުން
މ.
(1) އެއްޗެއް މޫދުގައި ބަހައްޓައިގެން މޫދުގެ އަސަރު އެއެއްޗެއްގައި ހިއްޕުން.
(2) ކާއްޓެއްގެ ލޯތޮރުފައި ފެންހުސްކޮށް އެއަށްމޫދުލޮނު އަޅައި އުނގުރި ޖަހައިފައި އުނދުނު ފުއްޑަނުގައި ބެހެއްޓުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މޫދުއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ