...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮއިއަސްދަނޑި
(1) ކަނޑުއޮޅީ އޮޔާއި ކަނޑުގެ އޮޔާ ބެދުނުތާނގައި ކުދިރާޅު ހެދިފައި އޮންނަ ތަން.
(2) ކަނޑުއަޑީގައި ހުންނަ އުސް ގައުގަލަށް އޮއިވަރު ހިފީމާ އެމައްޗަށް އަރައި ދަމާލާފައި އޮންނަ ފަށް.
މިފަށް އޮންނާނީ އޮމާންކޮށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ