...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮއިވަރު
ނ.
(1) އޮއި.
(2) އޮއިދެމޭ ބާރުމިން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބާނި . ބާނިވެއްދުން . އަސްދަނޑި . އަސްދަނޑިފަށް . އޮއިކޮޅު . އޮއިއަސްދަނޑި . އޮއިވަރަ . އޮއިމަތި . އޮއިދަށް . އޮއްސަރަ . ފުޅޮއި . ފުޅޮއިވަސްކަށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ