...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮއިވާލި
ނ.
ކަނޑުން ބެހެމުން އޮޔާދާ އެތިގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަފިހިމަސް . އޮއިވާލިކަކުނި . އޮއިވާލިއައިން . އޮއިމަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ