...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮއިމަސް
ނ.
މާކަނޑުގައި ދިރިއުޅޭ މަހެއް.
މިމަސް ގިނައިން ފެންނަނީ އޮޔާދާ އޮއިވާލި އެތިގަނޑުގެ ކައިރިންނެވެ.
މިމަސް ހުންނަނީ ފަތިކޮށް ފުޅާކޮށެވެ.
މަހުގެ ކުލައަކީ މުށިކުލައެވެ.
މަހުގެ ކަންފަތާއި ނިގޫފަތް ހުންނަނީ ފަނޑޫ ރީނދޫ ކުލައެއްގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ