...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮއްބުން
ަތިމެޅުން.
(3) ކައިރިމެޅުން.
(4) މަސްހިފާންޖަހާ ދައުފަދަތަކެތީގެ ތިރީކައިރި ބިމުގައި ޖައްސައި ހިފެހެއްޓުން.
(5) ވަށައިދެމި، މަދިރިގެ ފަދަތަކެތީގެ ތިރީކައިރި ގޮދަޑި ދަށަށް ލެއްވުން.
(6) މަޖާޒު:
ވަންހަނާކުރުން.
(7) ނުފެންނާނޭ ގޮތް ނުވަތަ ނޭގޭނޭގޮތް ހެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަތްކޮޅުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ