...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮއްސައިލުން
މ.
ހިކިއެއްޗެހި ތަކެއް ނުވަަތަ ދިޔާއެއްޗެއް އެއްފަހަރާ ތާކަށް އަޅައިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަޅައިލުން . ވަރައިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ