...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮއްސޭއިރު
ނ.
ރަތްވިލާ ލާން ފެށީއްދުރެން އިރުއޮއްސުމާ ދެމެދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަތްވިލާ . ރަތްވިލާއޮއްސުން . ރަތްވިލާލުން . ކޮއިރޮއްވި . ދަޅަޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ