...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮއްޓަރު
ނ.
(1) ކާބާވަތުގެ ކޮންމެވެސް އެތިކޮޅެއް.
(2) ގޮވާމުގެ އޮށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނާށިލުން . ބަމަރި . އޮބުން . ވަކި . މުއްދުބެހުން . ތާބަޑި . ތާވަޑި . ތުކުން . ގޮވާން ކެނޑުން . ގޮވާން ސާފުކުރުން . ގޮދަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ