...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮއްޓު
ނ.
ތަންތަން ބިނދުނީމާ ބައްދަން ނުވަތަ ގަދަކުރާން އަޅާ އޮބިގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޮއްޓުފައި . ފަންގޮވި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ