...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮމާ
ނއ.
ރާޅުކަން މުޅީން ފިލައިފައިވާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދިއެޅުން . ހަނދިވަޅު . ހިރުބޮލި . ހިތްއޮންނާނީ ދެލިގަނޑެއްހެންނެވެ. ކަންއޮންނާނީ ވެލިގަނޑެއްހެންނެވެ. . ހިލަކަރުދާސް . ހުންގާނުމައިފޮތި . ހޯނު . ނަޑަ . ރަމަން . ރަމަންބޯ . ރަމަންކެހުން . ރާޅުބާނިއިސްތަށިގަނޑު . ރޮންދާ . ރޮންދާލުން . ބަނބުކެޔޮ . ބަނޑި . ބަނޑިބަނޑި . ބަނާތު . ބަމުން . ބުރޮޅި . ބޫންއަޑު . ބެރެބެދިމަޑި . ބޭރުފުށް އޮމާންކުރުން . ބޯއޮމާންކުރުން . ބޯގަނޑު . ކަހަނބުކޮކާ . ކަށިކަން . ކަންހުދުކުރުން . ކައްބާބު . ކަސް . ކަޑަނެބަތެ . ކާށިޖެހުން . ކާބޮލިއަރޮޅި . ކިސުޑި . ކިސުޑިވުން . ކުރަކި . ކުރަކިކަން . ކުރަކިއަޑު . ކޭންއެޅުން . ކޮރު . ކޮރުކަން . އަނދަވަޅު . އަންމަލްތާސް . އަޅިއުނދުން . އަތަ . އަތްބުޑުއުވަ . އަތްފުނައުއެޅުން . އުވަޖެހުން . އޮޅުފަތިމިޔަރު . އޮއިއަސްދަނޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ