...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮމާންކުރުން
މ.
ރާޅުކަން ފިލުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޭރުފުށް އޮމާންކުރުން . ބޯއޮމާންކުރުން . ކޭންއެޅުން . އަތްފުނައުއެޅުން . އުވަޖެހުން . ފުނާއެޅުން . ގައިހެދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ