...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮފިއެލޭގަސް
ނ.
ވަރަށް ބިޔަކޮށް ފެތުރިހެދޭ ވަރަށް ރީތި، ހިޔާދޭ ގަހެއް.
މިއީ ގިނަގޮފިލައި، ގަހުގެ ވަށައިގެން ގޮފިތައް އެލިފައި ހުންނަ ގަހެކެވެ.
އަހަރުގެ ވަކި ހިސާބެއްގައި ގަހުގެ ފަތް ވަރަށް ގިނައިން ފައިބާ، އާ ކުރިލައެވެ.
އަހަރަކު އެއްފަހަރު މުޅި ގަސްފުރާ މަޑު ރީނދޫ ކުލައެއްގެ މަޑުވަހެއް ހުންނަ މާތަކެއް އަޅައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ