...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮފިސަރު
ނ.
(1) ސަރުކާރުގެ ކޮންމެވެސް ކަމެއް ބަލަހައްޓާން ޙަވާލުވެފައިވާމީހާ.
(2) ސިފައިންގެ ނުވަތަ ފުލުހުންގެ ވަކިދަރަޖައެއްގެ ވެރިއެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަފުސަރު . ލާންސްކޯޕްރަލް . ޖަނަރަލް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ