...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮފު
ނ.
އެއްޗެހި އޮމާންވެގެންގޮސް އުފެދޭދަޅަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނޑޫފޮޅާނާށިގަނޑު . ހިރުބޮލި . ހުދުރޮނޑު . ރަން . ރަންބޮލި . ރަންސާޔަން . ރަންސާޔަންކުރުން . ރުނބާ . ރޮދިގަނޑުބޮލި . ބޫޓުޕޮލިސް . ބޮލި . ބޮޑުރާޅުފަށް . ބޮޑުކިބާދާރީ . ކަނދިލިމައު . ކިސުޑި . ކިސުޑިވުން . ކުނބޯބޮލި . ކުލައަރާފޮތި . އަތިރީގޭދާރި . އެސް . އޮއްސަރަ . އޮފުކަރުދާސް . އޮފުކެނޑުން . އޮފުއެރުވުން . އޮފުދާރު . އޮފުދާރުކަން . އޮފުދާރުކުރުން . އޮފުދާރުވުން . އޮފުލުން . ވަރުނީސް . ވަކިގަނޑު . މަލިކުރުވާ . މަޚުމާ . ފަށުރިއްސެއު . ފާލީސް . ފޮނިބޮލި . ފޮމެކާ . ދަޅަ . ދިހުން . ދިހުންކުލަ . ދިހުންއެރުން . ދިޔަމުޑޮޅި . ލާފެންކުރުން . ގިތެޔޮކޯޅި . ސަންތިޔާނާ . ސާޓަން . ސޯޑިޔަމް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ