...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮތަ
އ.
(1) އެހެންނޫންހޭ.
(2) ދޮތަ.
(3) އުތަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަޅެއްގެ ނަގޫ ސަންފާ އޮނަކަށްލާފައި އޮތަސް ތެދެއް ނުވާނެއެވެ. . އަތެއްއޮތަކަސް ބަތެއް ނުކެއްކޭނެއެވެ. . ފޮތެއް އޮތަކަސް އެދުރެއްނުވާނެއެވެ . ފޮތެއްއެދުރެއްނުވާނެ . ގޮނޑެއްގައިއޮތަސް ޖަވާހިރެއް ވާނީ ޖަވާހިރަކަށެވެ . ގޮނޑެއްގައިއޮތަސް މުތެއްވާނީ މުތަކަށެވެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ