...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮތްއެމާދުއްވުން
(1) ކުރީދުވަހު ލަބަރީގައި އަޅައިފައިއޮތް އެންހިފައިގެން މަހާ ދުއްވުން.
(2) މަޖާޒު:
މަޤްޞަދެއް ނުފުދޭ ގޮތުގައި ކަމަކާ އުޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ