...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮލަނބުދަނޑިޔަކަށް ނުވާށޭ!
(ހަރުބަސް) ކަމެއް ކުރުމުގައި މީހަކު ބައިވެރިވެގެން އެކަމެއްކޮށް މަޤުޞަދު ޙާޞިލުވުމުން، އެމީހެއްގެ ބޭނުން ނުހިފާނޭ ކަންކަމުގައި މާއިސްމީހަކަށް ވެގެން ނޫޅޭށެވެ.
މިބަސް ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރަނީ ސިޔާސީ އިންޤިލާބުތަކާ ގުޅިގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ