...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮލި
ނ.
(1) ތޮށަލީން އެއްފުރާޅަށް ހިޔާކޮށް ތޮށަލީން ބިތްބައްދައިފައި ހުންނަގެ.
(2) ތޮށަލި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އޮލިގެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ