...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮގަރުމަސް
ނ.
(1ދަނޑިމަސް.) (2) މަސްދޯނިފަހަރަށް ފަންޑިތަހަދާ މީހާޔަށް ޞަލަވާތް ފާޠިހާ ފުޅަށް ދީއުޅޭ މަސް، މިގޮތަށް ދެނީ ބާނާ ކޮންމެ ސަތޭކައަކުން އެންމެބޮޑު ދެމަހެވެ.
(3) ފަންލީ މަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ