...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮގަރުފޮދު
ދު.
މި ގެންދާމީހާ ހުންނާނީ އިހުގައި ހަނގުބޭކަލުން ދަމަށް ދުރުވާ ހެދުމުގައި އުނަގަނޑުމަތީ ކަޅުރުމާލެއް ބަނދެފައެވެ.
އޭނާގެ އުނަގަނޑުގައި އެއްނަރު ފައްޓަރުފަށެއް އޮންނާނެއެވެ.
މިގެންދާއުނބު ހުންނާނީ ދެފަށްލާ ޖަހައި ކުރަހައިފައި ރިހިކެވެލިފަށެއް ލައިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ