...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮގަރުފޮތިކޮޅު
ނ.
(1) އޮގަރުގޭ މީހުން، ގަނޑުވަރުތެރޭ ބޭފުޅުން ތިއްބަވާ ތަންތަނަށް ގެންދާ ގަބުޅިއަޅާން ގެންގުޅޭ ތުންފިހި.
މިއޮންނަނީ ކިހައްޑިހަޖެހި ވަރަށް ހަޑިވެފައެވެ.
(2) މަޖާޒު:
ލައްޖެހި ހަޑިވެފައި އޮންނަ ފޮތިގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އޮގަރުތުންފުހި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ