...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮޑާވަޅުން
ނ.
ވަޑާންކުރާން ގެންގުޅޭ އާލަތެއް.
މިއީ އުދަލިހެން ދަނޑިއިންދަން ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެކެވެ.
މީގެ ތިލަ ހުންނާނީ އުދަލި ތިލައަށްވުރެ ހިމަ ދިގުކޮށް، ބޯކޮށް، އެތެރެއަށް ގޮނިކޮށް، އަދި މިޔަވެސް އަޅާފައެވެ.
އޮޑައަކަށްވާނީ، މިތިލައިގައި ދަނޑި އިންދީMައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ