...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮޑިހަނު
ނ.
ބޭސްފަދަ އެއްޗެހި ގޭނުމަށްޓަކައި، ކުރަދާއި، ލާއިން، އޮޑިބުރަށް ހަދައިފައި ހުންނަ ހަނެއް.
މިހަނު ވަށްކޮށްވެސް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަންމަތީލުން . އާހަދި . ވޮޑިހެން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ