...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮޑިބަންބޮނޑި
ފަޅަންއުޅެ އަތުން ނުފެޅިގެން ނުކައި ބާއްވަނީ އެވެ.
ދެން އޮންނަ ކެއުމުގެ ވަގުތުގައިވެސް ހަމަ އެބޮނޑި ބާއްވާނެއެވެ.
ނަމަވެސް އެފަހަރުވެސް ނުކެވިގެން ބާއްވާނީއެވެ.
މިހެންގޮސް އެތައް ދުވަހެއް ވާއިރުވެސް (އޮޑިބަނދެ (ނިމޭއިރުވެސް) ބޮނޑި އޮތްގޮތަށް އޮންނަނީއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ