...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮޑިކޭ
ނ.
ފުރާދުއްވާ އެއްޗެހީގައި އަޅާ ކަޅުކުލައިގެ ހިމަ ދިގު ސޫތްޕެއް.
މިއީ، ކުދިކުދި ފައިތަކެއް ހުންނަ އެއްޗެކެވެ.
މީގެ ފޫކޮޅުގައި ވަރަށްތޫނު ތަންކޮޅެއް ހުންނާނެއެވެ.
މިއީ އޮޑިފަހަރުގެ ހިންމިތައް ހަލަކުކުރާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވޮޑިކަރެސޫފި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ