...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮޑިވަރުދަނާ
ނ.
ހުޅުހުޅުގައި ރިއްސާ ބައްޔެއް .
މި ބަލީގައި ހުޅުހުޅު ދުޅަވެ ހުޅުހުޅުގައި ހޫނުކަން އުފެދި ހުޅުހުޅު ދިމާލުގެ ހަންގަނޑު ރަތްވެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އޮޑިވަރުދޯގި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ