...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮޑިވަރުދޯނގި
ނ.
ހުޅުހުޅު ދުޅަވާ ބައްޔެއް.
މިބަލީގައި ބައެއްފަހަރަށް މޫނު ފޮއްސިވުން، ހުޅުހުޅުގައި ކުރަހެދުން ފަދަ ގޮތްގޮތްވެސް ވެދާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދޯގި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ