...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮޑިވަޅު
ނ.
(1) އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުމަށްޓަކައި ބަހައްޓާ ތަން.
(2) އޮޑިދޯނިފަހަރު އެހެލާފައި ބަހައްޓާތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވެޑިވަޑޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ