...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮޑިމަތި
ނ.
(1) އޮޑިދޯނިފަހަރުގެ ހަފޮޅުން އެތެރެ.
މިބަސް ބޭނުންކުރާނީ ދަތުރުކުރާއިރުއެވެ.
(2) ދަތުރުމަތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ