...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮޑިމަތީއޮޑި
ނ.
(1) އޮޑިކޮޅު ތަންތަނަށް ދާއިރު އެއާއެކު ދިއުމަށް އޮންނަ އޮޑި.
(2) އިހުގައި ބަންގާޅު ދަތުރުކުރާ އޮޑިފަހަރު ބާލާއިރު ދިރުނބާކޮޅު މައްޔާ ކައިރީގައި ބަހައްޓަން ހަދައިފައި ހުންމަ ނަމޫނާ އޮޑި.
(3) މަޖާޒު:
މީހެއްގެ ބަދަލުގައި ހުންނަމީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ