...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮޑިމޯ
ވަޑާންކުރާއިރު ގެންގުޅޭ އާލާތެއް.
މޮހޮރުނަގަން ބޭނުންކުރާ ތަނަކާއި، މޮހޮރުޖަހަން ބޭނުންކުރާ ތަނަކާއި، އެއްޗެތިފަޅަން ބޭނުންކުރާތަނެއް މީގައި ހުންނާނެއެވެ.
މ.
މަޖާޒު:
(2) އެދުންވެރިކަމުގެގޮތުން ވަކިޖިންސަކަށް ބެލުމެއްނެތި، ދެޖިންސާވެސް ގުޅުންބަހައްޓާ މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ