...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮޑިފަހަރު
ނ.
ރިޔާނަގަން ހަދައިފައި ހުންނަ ފުރާދުއްވާ އެއްޗެހި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހީރާސި . ނީދަނޑި . ބަންބަރާސް . ބަޅެބޮލާ . ބުންދު . ބުއްލަބުޑި . ބޮޑުބާރީ . ބޮޑުފަށްގަނޑު (ބަޑިފަށް) . ކަނިބޭލުން . ކާލަނގަ . ކީތު . ކުރަފަތިވަކިގަނޑު . ކެނބުއެޅުން . ކޮޅުފަހުލަގޮނޑި . ކޮޑި . ކޯމާށި . އަބީތު . އިހިކުނޑި . އޮޑިކޭ . އޮޑިމަތީއޮޑި . ވެދުންއެޅުން . ވޮއްޑޭމޭރާ . މައިގެ . މަތިންލުން . މަސްއޮޑިއަތިރި . މަސްފަންޑިތަ . މާކާރިއާ . މާގެ . ފަހަރު . ފަށްދަނޑި . ފީސްހަންޖާ . ފުރާރުލޯ . ފެންމަތީކުނބު . ދަންޑެހެލު . ދަރުބަނުން . ދުންކަރާސް . ތަފުރީލު . ތުންމައްތެކުނބަ . ތުންޑިޔާ . ލައިދެމުން . ގެމަތި . ގެމަތިރިޔާ . ސަލާމަތި . ސާމޯރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ