...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮޑިދޮށުމާރު
ނ.
(1) އެންދަމާއިރު ދާއޮޑިއާދުރަށް، ދިޔަނުދޭން ކައިރިއަށް ދަމަން ދަލުގައިޖަހާވާ.
(2) ފުލުވާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އުފުލާމާރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ