...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮޑިދޯނިފަހަރު
ނ.
އޮޑިއާއި ދޯންޏާއި ބޮއްކުރައާއި ވަދުދޯންޏާއި ބައްތެލިފަދަ ތަކެއްޗަށް އެއްކޮށް ކިޔާނަމެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުގެ . ހަކި . ހަމަފޮނު . ހަފޮޅު . ހަތަރުކަންކަށި . ހަތަރުކަންކައްޓަށްހިފުން . ހިރުމާރު . ހިއްޕުން . ހިޔާ . ހިޔާހެދުން . ހިޔާނެގުން . ހުރައްސާރަވަޑާން . ހުސެންދަރި . ހެޔޮރޯޅިވުން . ހޭނުން . ނާދެލެ . ރާޅުއެރުން . ރިތް . ރިތްދަނޑިބައިން . ރިޔަންކޮޅުލުން . ރިޔާދެމުން . ބަރުމަރުކާ . ބައްދާވައްގަނޑު . ބަތަލާ . ބޭރުފަނާ . ބޮނބިފަތް . ބޮނބިފަތްކަޅިހި . ބޯރާފަތޭރި . ބޯރިދޫކެޑުން . ބޯއަރުވާވައްގަނޑު . ބޯސާ . ޅައެޅުން . ޅައެޑުން . ޅަޖެހުން . ކަނދު . ކަނދުއެޅުން . ކަނދުގަނޑު . ކަނދޮގަނޑޮ . ކަނޑުހެޔަށްބޭއްވުން . ކަނޑުބޭރުކުރުން . ކައްޅި . ކައްޔާލު . ކަވަރު . ކަވަރުމަޑޫ . ކަފިވައްގަނޑު . ކަފިފޮތި . ކަޑަ . ކަޑި . ކިއްސަރުއުއި . ކިއްސަރުވަޑާން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ