...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮޑިތާންކަލޭގެ
ނ.
އިހުގައި އުޅުނުކަމަށް ބުނާމީހެއް.
މީނާއަކީ ފަންޑިތަވެރިއެއްކަމަށާ، ރައިވަރުހަދާ މީހެއްކަމަށް ބުނެއެވެ.
މީނާގެ ރައިވަރު ހުންނާނީ ބަނޑުވައް އަކުރުވެސް އަދި ނިމޭ އަކުރުވެސް ރައިވަރުގެ ޤަވާއިދުން އެއްގޮތް ނުވެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އޮޑިތާންކަލޭގެރައިވަރު . ވެޑިތަންކަލޯ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ